Spolu s Okresnou knižnicou Dávida Gutgesela v Bardejove sme vytvorili projekt v znamení ekológie a marca, mesiaca knihy. Tento projekt pod názvom ,,Výstava machových obrazov a machových dekorácii" by nás všetkých mal primäť k prihliadnutiu na ekosystém, aby sme chránili svoje okolie a našu planétu. Vychádzali sme zo základov pestovania machu, ktorý je dôležitou súčasťou nášho ekosystému. Aby sme vám priblížili odkiaľ naše machy na výrobu machových obrazov pochádzajú, ako sa pestujú, zbierajú a následne stabilizujú, sušia a pripravujú pre vytváranie machových dekorácii, machových obrazov a stien, musíme podotknúť, že celé prebieha bez narúšania ekosystému vo francúzskych lesoch.
Sú pestované ekologický, stabilizované eko procesom a výroba je priateľská k človeku a zvieratám.

Lesy sa nevyplieňuju, aby sa nenarušil ekosystém, pôda a les zostáva v rovnováhe. Život na tejto planéte je jeden veĺky zázrak, keď si ten zázrak narušíme, ohrozí to faunu a flóru, ktorá je pre život ľudí, zvierat, mikrosveta a makrosveta veľmi dôležitý.

Prinášame vám do vašich domovov, hotelov, firiem a všetkých interiérov výrobky zo stabilizovaných machov, rastlín a drevín.

Sú vhodné do akéhokoľvek interiéru, aj bez denného svetla. Pohľad a precítenie našich diel prináša obrovský relax a radosť. Vkládame do našich diel pozitívnu energiu, ktorú môžete cítiť a vytvárame pre vás tie najkrajšie dlhoročne zelené steny a obrazy. Delíme sa s vami o to najkrajšie s čím sa človek vie prideliť, o lásku.

Príroda je mocný čarodej.

 

Príríroda na dosah ruky, pre vás, od nás.


Z lásky k vám, vaša PERIDA

 

Prajme si krásne a zdravé prostredie, v ktorom pracujeme a žijeme!

D.Z.