Vianoce pre seniorov 3.ročník

V rámci predajnej výstavy machových obrazov a machových vianočných dekorácii už po tretí krát spolu s Krajskou knižnicou v Žiline organizujeme aj dobrovoľný príspevok pre seniorov v CSS Letokruhy. Dobrovoľný finančný prispievatelia dostanú zlosovateľný tombolový lístok a v posledný deň výstavy budeme losovat troch dobrodincov, ktorí získajú vianočné machové dekorácie. Losovať budeme 22.12.2022 o 16:30 v Krajskej knižnici v Žiline. 
Výsledky losovanie budú zverejnené na sociálnych sieťach a výhercovia sa môžu losovia zúčastniť osobne. V prípade nezúčastnených výhercov o výhru neprídu a môžu si ju vyzdvihnúť osobne v knižnici. 
Kúpou dekorácie a dobrovoľným príspevkom podporíte dobrú vec. 

Prosíme, dobrovoľne prispejte a urobte to s láskou a úctou pre seniorov v CSS Letokruhy v Žiline. 

Myslíte aj na tých, ktorí sú v zariadeniach pre seniorov a pomôžte im prežiť pokojné a láskou naplnené Vianoce. 

Dávať je viac, ako brať!   

Ď A K U J E M E !

Špeciálne sa chceme poďakovať personálu v Letokruhoch, ktorí sa s láskou a úctou neustále starajú o seniorov. 


S láskou PERIDA tím