Kreatívna práca si vyžaduje celého človeka. Odovzdáva zo seba to, čo vie najlepšie a vkladá do svojich diel srdce, dušu, lásku a celé svoje vnútorne cítenie. Len s láskou vyrobené diela budú odovzdávať ďalej a ďalej a ďalším ľuďom pocit šťastia, radosti a naplnenia. Vkladáme do machových výrobkov lásku a tak čuduj sa svete, prenáša sa a šíri sa ďalej.

Ďakujeme Vám všetkým za to, že naša kreatívna tvorba má zmysel.

Prajme si krásne a zdravé prostredie, v ktorom pracujeme a žijeme!

 

S láskou k vám 

vaša PERIDA