• Dovolili by sme si !

Chceš, nechceš, musíš sa pochváliť. 
Deliť sa o lásku a  radosť je pre nás bežné. Vieme ju podarovať niekomu prostredníctvom našich machových výrobkov. A hlavne pre vás naši priaznivci. Posunieme radosť aj niekomu, koho vôbec nepoznáme cez e-shop. Ani my nezostaneme na prázdno. Hreje nás pri srdiečku, keď vidíme koľko oči sa rozžiari pri pohľade na naše machové výrobky.

 
Nech sa teda zazelená vo vašom interiéri. Nech stále svieti zelená, aby sme mohli kráčať vpred.

Nech nám to tvorí pre vás. Nech máme plno nápadov pre vás.

Ale hlavne nech sme zdraví a môžeme pracovať s radosťou pre vás naši milí priatelia zeleného údolia ekosystému.

S láskou pre vás, vaša PERIDA